Kullamannen viktig information 2020

Förändringar i pandemins år 2020

När pandemin bröt ut i början av året blev vi lika oroliga som alla andra, men tiden fram till Allahelgonhelgen kändes ändå väldigt lång, så vi var optimistiska om att kunna genomföra Kullamannen 2020. Med cirka 50 dagar kvar har vi hamnat i ett tvångsläge där vi inte längre har några alternativ. Beslut måste fattas och vi kan inte längre hoppas på några lättnader i restriktionerna. Efter alla inställda lopp vet vi att det finns en stor vilja att tävla, därför har vi noga vägt alternativet att flytta hela tävlingen mot att genomföra en starkt avskalad tävling med de stora restriktioner som krävs. I dagsläget gäller att maximalt 50 personer får samlas på samma yta. Med den begränsningen kan vi omöjligt genomföra Kullamannen med 2200 deltagare.

NOTERA FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS LOPP

Med stor vånda har vi beslutat att flytta de största klasserna Dödens Zon 22 km och Svart 12 km med cirka 1500 löpare till helgen innan, dvs lördagen den 24 oktober. Kvar den ursprungliga helgen 30-31 oktober blir då Ultra 100 miles, Sprint Ultra 100 km och Sibirien Ultra 50 km.

Anledningen till att vi flyttar just Dödens Zon 22 km och Svart 12 km är att vi behöver sprida ut startfälten samt för att dessa klasser till största delen består av nära boende löpare som enklare kan anpassa sina resplaner till annat datum. Självklart kommer det inte att passa alla, vi förstår och beklagar detta, men vi känner inte att vi i nuläget har något val.

För deltagare som känner att man absolut inte vill eller kan springa den 24 oktober kan vi erbjuda att flytta er start till Allahelgonhelgen 2021. Registrering av flytt görs på länk (bifogad i nyhetsbrev samtliga deltagare 11/9) senast 20 september.

Vi är medvetna om att ändring av tävlingsdag kan komma att ställa till problem för många av er. Men i dagsläget ser vi inga andra alternativ.

EN MÄNGD ÅTGÄRDER FÖR EN SÄKER TÄVLING

För att kunna genomföra en så säker tävling som bara är möjligt, har vi förstärkt vårt redan starka medical team med epidemiolog, infektionsexperter och rådgivare till Folkhälsomyndigheten. Tillsammans med dem har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som ska göra tävlingen så säker som möjligt ur smittskyddsperspektiv, vilket är en grundförutsättning för att vi ska genomföra tävlingen 2020.

Kullamannen 2020 kommer att omfattas av en lång rad restriktioner, och det kommer att vara av yttersta vikt att alla löpare som ställer sig på startlinjen accepterar och efterlever dessa. Den slutgiltiga planen är inte spikad, med det är dock självklart att det kommer att bli små startgrupper. Det för med sig att starter kommer att genomföras under hela fredag förmiddag 30/10 för Ultra 100 Miles, Sprint Ultra 100 km och Sibirien Ultra 50 km, samt hela lördag 24/10 för Dödens Zon 22 km och Svart 12 km.

Det kommer inte finnas något eventcenter med sociala aktiviteter eller Trail Talks-föreläsningar på Grand Hotel. Publik kommer inte tillåtas i start- och målområdet i Mölle. Vi kommer att behöva be alla löpare att komma i anslutning till sin starttid och lämna området relativt omgående efter målgång.

OCH TILL SIST

Vi har en löpande dialog med ansvariga myndigheter och följer läget i landet noga. 2020 är inget lätt år när det gäller planering för någon av oss. Vi har en stark tro och vilja om att vi ska kunna genomföra årets Kullamannen med denna nya plan. Men med det sagt gäller fortfarande att vi alla måste anpassa oss till smittspridningens fortlöpande och till myndigheternas påföljande beslut.

Ingenting är hugget i sten i pandemins år 2020.

/Kullamannen