Kullamannen flyttar till Augusti

Kullamannens mars-upplaga flyttas till Hallandsåsen den 28:e augusti

Gäller samtliga lopp förutom Ultra 100 Miles där samtliga löpare flyttas till 5-6:e November.

När vi i oktober flyttade Kullamannen 2020 till slutet av mars 2021 kändes det trovärdigt att genomföra loppet fem månader senare. Vi visste inte då att vi var i början av den allvarliga andra smittvågen. Vi har hoppats på en ljusning, men att genomföra ett lopp med 2000 löpare inom några veckor är helt enkelt inte ansvarsfullt.

Regeringen menar att största delen av befolkningen ska vara vaccinerade till midsommar. Idrottsministern har ett förslag om lättnader för motionslopp utomhus. Vi tror på möjligheten att kunna genomföra loppet senare i år. Därmed ber vi ännu en gång ödmjukt om tålamod i detta svåra läge med ännu en flytt.

Då Kullaberg är överbelastat med besökare från april till maj har Länsstyrelsen totalförbjudit alla lopp. Därför har vi, efter månader av rekognosering, tester och diskussioner, valt att flytta mars-loppet till Hallandsåsens vilda Snapphaneskogar. Tävlingscenter blir Vallåsens skidanläggning och datumet den 28:e augusti. Alltså sommarlopp och du kan lämna långbrallorna hemma. Start och mål vid Vallåsens skidanläggning på Hallandsåsen. Vi har skapat en utmanande, spännande och vacker bana.

Detta blir ett riktigt Kullamannen-lopp med både häst och fest!

Mer information kring platsen, banan, startlistor och kringarrangemang kommer i takt med att Kung Bore släpper sitt grepp!

/Kullamannen