Kullamannen Trail Survival

Kullamannen trail survival camp

“Tröttheten är total, kroppen skriker efter mat och vila men din vilja driver dig framåt, vidare in i det okända. Skogen hänger tätt över dig, mörkret tränger sig på, du är ensam. Ljuset från pannlampan är svagt, bytte jag verkligen batterier? Kartan och kompassen känns obekväma. Regnet tilltar, kylan får dig att kraftigt huttra vid minsta paus, var är jag? Mobiltäckning noll. Nu är det allvar, nu är det på riktigt”

Kullamannen ser en ökad trend av löpare som i allt större utsträckning deltar i Trail-tävlingar som arrangeras i främmande länder och miljöer där även naturkatastrofer, vilddjur, sjukdomar, kriminalitet och terror kan vara ett hot. Tävlingarna blir allt längre och hårdare i allt svårare terräng. Riskerna ökar.

”Jag trodde aldrig detta skulle hända mig!”. Detta är den vanligaste frasen överlevande säger.

Vi ser därför ett behov av att erbjuda värdefulla kunskaper och färdigheter för att möta dessa utmaningar. Ditt utrymme för att göra fel blir mindre i mer utmanande miljöer, där en andra chans kanske inte kommer.

Kullamannen har stor erfarenhet av internationella flerdagars trail- och bergslopp samt multisporttävlingar under tuffa förhållanden. I tillägg till detta har Kullamannen knutit till sig ett antal högkompetenta officerare med stor bredd på sina kunskaper och färdigheter, färdigheter som har satts under press i avlägsna platser i en osäker miljö. Denna unika mix av civila och militära kunskaper och färdigheter genererar kompetent utbildning under realistiska former baserat på verkliga scenarion.

Kullamannen ger bättre förutsättningar för att möta hårdare och tuffare utmaningar på ett säkrare sätt. Vi ger dig verktygen för att lyckas.

Kullamannen Trail Survival steg 1 kurs ger dig grundläggande färdigheter för att ta dig an större äventyr på ett säkrare sätt. Tempot kommer att vara högt och fysiskt krävande, men nyttan kommer att vara stor.  Ett urval av innehållet är följande:

  • Navigering i mörker/dag med och utan pannlampa (karta & kompass)
  • Akut-sjukvård inkl. HLR-utbildning
  • Strategi när det oväntade inträffar
  • Hantera kyla, utmattning och vätskebrist
  • Repellering (firning)
  • Riskmedvetenhet
  • Utrustningsval

Några av utbildningsmomenten kommer att vara frivilliga.

KULLAMANNEN TRAIL SURVIVAL Steg 1 kurs
Start: fredag 7 nov kl. 18.00
Slut: söndag 9 nov kl. 12.00
Plats: Skåne, Hallandsåsens mörka skogar (detaljer vid anmälan).
I kursavgiften ingår boende i 2 nätter och mat.

Kursavgift: 1995 SEK

Kullamannen Trail Survival har endast 36 platser till steg 1-kursen.
Om anmälningarna överstiger 36 placeras överstigande i reservgruppen och med förtur till nästa kurstillfälle.
Steg 1 kursen genomförs vid ett minimum av 20 deltagare.

Anmälan via mail: info@kullamannen.com