Kullamannen tvingas byta tävlingsdatum

Kullamannen tvingas byta tävlingsdatum

Kullamannen flyttas till Allhelgonahelgen 2015 på grund av avslag från Länsstyrelsen att arrangera tävlingen på våren.

Kullamannen har alltid gått på våren, under Kristihimmelfärdshelgen. I fyra år har detta fungerat fint. Men nu i höst har Länsstyrelsen givit oss avslag pga rädsla för att vi skall störa fågel- och djurliv i naturreservatet under den känsliga vårtiden. Det vill vi verkligen inte göra.

Reservatet är ett av de mest besökta i landet och ca 500.000 besökare kommer varje år för att ta del av den vackra och speciella naturen.  Man har sedan 2013 godkänt att en ny stor vandringsled dras igenom området och 2016 räknar man med att 8.000 vandrare under några dagar skall få ta del av det vackra området.

Rimligtvis borde begränsningarna gälla även större evenemang från andra aktörer men tydligen är löpning speciellt och alla uppskattar det inte.

Vi har talat med mängder av människor som har Kullaberg som sin dagliga arbetsplats. De som dagligen märker av erosionen från vindarna och havet och som ser den ständiga förändringen som pågår därute. De kan inte förstå hur löpare på hårdgjorda stigar kan störa eller skada.  Inte heller Ornitologiska föreningen KOF hade några som helst klagomål på våra banor och ansåg dem inte störa fågellivet.

Under åren som gått har vi gjort allt vad som står i vår makt för att förebygga eventuell oro. Vi har minskat deltagarantalet med 30%, vi har ändrat bandragningen till att följa den nya Kullaleden till 90%, vi har gjort speciella startmetoder som gör att aldrig mer än 350 löpare finns ute samtidigt. Vi har även haft frivilliga städdagar, där löpare utan ersättning rest från halva landet för att plocka skräp från andra besökare.

Stort tack för att ni hjälper oss att skydda berget vi älskar.

Hela turistnäringen står bakom oss och gillar vårt sätt att arbeta med små naturvänliga resurser. Inför 2014 blev vi nominerade av företagsorganisationen till bästa besöksnäringsaktivitet i Nordvästskåne.

Under de 4 år som gått har vi trots många vakande ögon aldrig fått ett klagomål. Inför 2014 års tävling skickade Länsstyrelsen ut 10 kontrollanter som fotograferade banan innan tävlingen, antecknade och mätte kvaliteten på stigarna. Efter tävlingen konstaterade de att inte ett spår efter löparna kunde hittas.

Tjänstemännen ansåg t o m att stigarna var i bättre skick efter tävlingen än innan. Detta låter onekligen märkligt, men kan ha berott på att löpare plockat upp skräp som de funnit på stigarna (från andra besökare) för att inte detta skulle komma Kullamannen till last.

Uppenbarligen berör Kullamannen många.

Vi är tacksamma för all hjälp och stöttning som vi fått. Vi har skickat in ett överklagande till Mark & Miljödomstolen, men jurister menar att det kan dröja tills augusti innan ärendet avgörs.

Därför beslutade vi samtidigt att lämna in en ny dispensansökan om att få göra tävlingen under Allahelgonhelgen 2015, den 30:e oktober till den 1:a november.

Vi har nu fått besked att vi får godkänt för detta datum. Vi är djupt tacksamma för att Länsstyrelsen gav oss detta alternativ.

Kullamannen flyttar därför till en ny spännande tidpunkt – Allhelgonahelgen 30 oktober till 1 november.

Våren har varit en speciell tidpunkt på Kullaberg, när livet och ljuset återvänder. Bokskogarna är skimrande gröna och vitsippor är som snöfält i backarna.

Men Kullaberg har en mycket spännande mörkare sida när hösten står för dörren och bokskogarna skiftar färg till blodrött och orange. Det är mörkt och kargt. Man förstår varför ortsbefolkningen höll sig från berget denna tid.

Detta är vår egen favorittid, Alla Helgonshelgen! Det är då man tänder ljus för de döda sjömännen, som visar vägen hem längs de slingrande stigarna.

Det innebär också att Länsstyrelsen ger oss mer frihet för banläggning och att Dödens Zon återuppstår lite lämpligt under den speciella högtiden.

Kullamannen blir mörkare, tuffare och kanske ännu mera stämningsfull.

Vi önskar en fortsatt skön november!

Vänligen /Kullamännen