Ultralöpare Kullen fyr Kullamannen

Datum för Kullamannen mars månad

Med stor sorg tvingades vi till sist att ställa in Kullamannen 2020. Loppen kommer istället att genomföras i mars 2021.

With grief in our harts we have finally cancelled Kullamannen 2020. The race will be held in March 2021.

Lördag den 20:e mars – Saturday 20th of March

Svart 12 km

Dödens Zon 22 km

Fredag/Lördag 26/27:e mars – Friday/Saturday 26-27th of March

Ultra 100 Miles  ”Himmel Hav och Helvete”

Sprint Ultra 100 km

Sibirien Ultra 50 km

NOTERA att tiden för att kunna flytta sin startplats till tävlingen i november nu har utgått. 

NOTE! It is no longer possible to transfer your registration to the November race.

Eventet kommer att anpassas för att möta då rådande restriktioner.

Vi tackar för det stöd som så många har visat. Det värmer!

The race will be adapted to follow the rules and regulations regarding Covid-19.
We thank all runners for the support you have given us. It means a lot to us!

/Kullamannen